Gezondheid

25 mei 2009

De patient, of het geld, wat gaat voor?

Ik had afgelopen weekend een gesprek/discussie met een arts. De basis van onze discussie was de vraag of de medische wereld het zou toestaan als er bijvoorbeeld een kankertherapie komt die 90% goedkoper is en veel betere prognoses kon leveren.
De arts was er van overtuigd dat zo'n therapie met beide armen omarmt zou worden.
Ik ben er echter van overtuigd dat de gevestigde marktpartijen, met name de farmaceuten een dergelijke bedreiging van hun marktaandeel niet zouden toestaan. De financiële belangen staan in mijn optiek altijd boven de 'menselijke' belangen. Juist in deze crisis blijkt dat toch keer op keer, ik ben er van overtuigd dat het ook in de medische wereld zo geldt. Misschien niet op arts niveau, maar de grote concerns die de medicijnen leveren en daar enorm aan verdienen, die gaat het niet om personen. Die gaat het alleen nog maar om geld.
De arts met wie ik sprak bleek nog nooit van Dr. Hamer gehoord te hebben.
Dr. Hamer heeft een therapie ontwikkeld die volgens zijn zeggen een enorme herstellingskans op kanker geeft en daarbij is deze therapie veel goedkoper dan de huidige oplossingen waar je alleen maar zieker van wordt en waarbij de meeste patiënten dood gaan aan de chemo behandeling en de medicijnen die je daarna moet blijven slikken.
Wat gebeurde er met Dr. Hamer?
Hij werd, zonder gehoord te worden, in de gevangenis gezet en mocht zijn werk als arts niet meer uitoefenen.
Waarom?
Nu simpel, zou Dr. Hamer gelijk hebben, dan zou dat een enorme ramp voor de grote chemische medicijn leveranciers zijn. Hun omzet zou halveren, tienduizenden banen zouden op de tocht komen te staan.
Liever slechte prognoses voor de patiënten handhaven, dan patiënten veel goedkoper gezond krijgen...
Waanzin?
Oordeel zelf. Hier is Dr. Hamer zelf. Hoort u zijn (Duitstalige) verhaal maar eens aan. Hij wil maar al te graag dat zijn methode onafhankelijk getest wordt. Helaas blijkt dat erg moeilijk te liggen. Hij wordt liever genegeerd door zijn collega's dan dat men zich echt inzet voor de patiënt.
http://www.youtube.com/watch?v=VabHB9n7i-0
Ik ben geen arts, de kans bestaat dat hij een charlatan is, maar ik heb wel zo wie zo het idee dat we in de Westerse geneeswijze de geest van de patiënt te weinig aan bod laten komen. Net zoals het mogelijk is dat iemand zich letterlijk 'dood denkt' zie www.101verhalen.nl, zo zou het ook maar zo kunnen zijn dat we onszelf tot op zekere hoogte weer kunnen genezen van een ziekte als kanker als de ziekte nog niet in een te ver stadium is gekomen. dat wil niet zeggen dat er geen medicijnen meer nodig zijn, maar door de geest mee te laten werken, zou er mogelijk wel veel minder aan ongezonde medicijnen nodig kunnen zijn. Toch iets interessants om onderzoek naar te doen als je de patiënt in het middelpunt zet. Helaas, de huidige medische wetenschap in het Westen wil daar zeker niet aan. Dat is te bedreigend voor de omzet. Zo denk ik er in ieder geval over.
Helaas gaat het niet alleen om Dr. Hamer. Kijkt u hier naar Dr. Stefan Lanka, die ook heel aardige ervaringen heeft met 'de industrie'. Hij doet stevige uitspraken over hoe we in het Westen met gezondheidszorg omgaan.
http://www.youtube.com/watch?v=BRLoiykm-Ug&feature=related

Labels: , , , , ,